Ing. Petr Martinčík ČadcaNet

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 441 099 46

DIČ: 302 093 7546

IBAN: SK20 8330 0000 0029 0008 7788

ČadcaNet Kysuce,  s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 464 288 36

DIČ: 202 337 8148

IBAN: SK61 8330 0000 0020 0019 8650

ČadcaNet Internet, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 464 290 69

DIČ: 202 337 9292

IBAN: SK86 8330 0000 0023 0019 8636

ČadcaNet telekomunikácie, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO:502 635 44

DIČ: 212 026 6082

IBAN: SK78 8330 0000 0033 3443 3344

ČadcaNet plus, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO:502 650 59

IČ DPH: SK212 026 6071

IBAN: SK06 8330 0000 0033 3223 3322

ČadcaNet services, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO:506 887 23

DIČ: 212 042 4922

IBAN: SK19 8330 0000 0032 1003 2100