Ing. Petr Martinčík ČadcaNet

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 44109946

DIČ: 3020937546

IBAN: SK20 8330 0000 0029 0008 7788

ČadcaNet Kysuce,  s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 46428836

DIČ: 2023378148

IBAN: SK61 8330 0000 0020 0019 8650

ČadcaNet Internet, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 46429069

DIČ: 2023379292

IBAN: SK86 8330 0000 0023 0019 8636

ČadcaNet telekomunikácie, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 50263544

DIČ: 2120266082

IBAN: SK78 8330 0000 0033 3443 3344

ČadcaNet plus, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 50265059

IČ DPH: SK2120266071

IBAN: SK06 8330 0000 0033 3223 3322

ČadcaNet services, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 50688723

DIČ: 2120424922

IBAN: SK19 8330 0000 0032 1003 2100

ČadcaNet network, s. r. o.

Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 52633624

DIČ: 2121118571

IBAN: SK13 8330 0000 0023 0171 9843