V rámci skvalitňovania našich služieb a dostupnosti sme uviedli do prevádzky ďalší internetový vysielač. Tento raz sa jedná o časť Zagrapa v obci Oščadnica.