Vážení zákazníci a užívatelia našich služieb,

 

vzhľadom k mimoriadnej situácii COVID-19 sme nútení pre Vašu a aj našu bezpečnosť zaviesť nasledujúce pravidlá pre osobný kontakt nášho personálu s klientami. Pobočky zostanú až do odovolania zatvorené a všetko je potrebné riešiť písomne, telefonicky alebo e-mailom.

 

Pre návštevy technikov u Vás v domácnosti, prosím, rešpektujte a dodržujte tieto pravidlá:

  • Počas celej doby návštevy technika bude v miestnostiach s technikom maximálne jedna osoba, ak je to nutné (najlepšie žiadna osoba) a striktne dodržovať minimálny odstup 2m. Ostatní členovia domácnosti budú po celú dobu návštevy technika izolovaní v miestnostiach, kam technik nevstúpi. Ak je to technicky možné, tak pred návštevou technika a po celú dobu intenzívne vetrajte - okno dokorán.
  • Technik sa pred vstupom do domu alebo do bytu nevyzúva, preto je potrebná rohožka, kde si utrie topánky a potom si nasadí návleky.
  • Technik vykoná len nevyhnutnú činnosť pre zabezpečenie funkčnosti služby a urýchlene opustí byt/dom klienta. Tzn., že nebude robiť práce, ktoré je klient si schopný urobiť sám ako napríklad sťahovanie nábytku, uchytenie káblu, atď. a nebude robiť práce, ktoré nie sú momentálne nevyhnutne potrebné ako reinštalácia a nastavenie PC, atď.
  • Keď technik na mieste zistí, že klient nedodržuje tieto stanovené pravidlá, tak okamžite odchádza a s klientom sa dohodne na náhradnom termíne návštevy. Za takýto zbytočný výjazd technika bude klientovi zaúčtovaný paušálny poplatok 20€ za čas a dopravu technika.

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a veríme, že čoskoro bude možné tieto pravidlá uvolniť alebo úplne zrušiť, až sa podarí šíriacu nákazu zvládnuť.

 

Váš ČadcaNet