Vybudovali sme nový vysielač v lokalite Drahošanka za účelom rozšírenia dostupnosti našich služieb.