Na špeciálnu žiadosť firemnej klientely sme pripojili priemyselnú zónu a okolité rodinné domy.