Postavili sme nový vykrívač pre Sídlisko III. a navýšili sme tak kapacitu západnej časti mesta.