Tento raz sa navyšovala kapacita v obci Korňa a to na 150%.