Ďalšie navýšenie kapacity chrbtice. Teraz na 150%.