Opäť sme rozšírili svoju sieť a sprístupnili svoje služby ešte väčšiemu okruhu možných zákazníkov. Tentokrát sme pripojili obec Zbrov nad Bystricou - na OPTIKU!