Pre veľký záujem o naše služby sme rozšírili naše pokrytie o obec Čierne.

Rozkaz splnený! Krásno pripojené.

Vzhľadom na dopyt po našich službách sme rozšírili pokrytie v Krásne nad Kysucou v časti Kalinov výstavbou nového vysielača. Tešíme sa práve na vašu objednávku!

Toto bude mať za výsledok ďalšie skvalitnenie našich služieb vám - našim zákazníkom.

Opäť sme rozšírili svoju sieť a sprístupnili svoje služby ešte väčšiemu okruhu možných zákazníkov. Tentokrát sme pripojili obec Zbrov nad Bystricou - na OPTIKU!

Ďalšie navýšenie kapacity chrbtice. Teraz na 150%.

Došlo ku kompletnej modernizácií chrbticového spoja. Kapacita sa navýšila na dvojnásobok. Pridajte sa k nám!

A to je dôvod pre ďalšie navyšovanie kapacity vo všetkých oblastiach. Čadca sa dočkala navýšenia o 20%.